Product return policy and refunds | מדיניות החזרת מוצרים והחזרים כספיים​

מדיניות

 • מדיניות החזרות, שינוי וביטול עסקה:
 • בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
 • ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
 • אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
 • החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 • במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:
 • על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;
 • לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
 • המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
 • העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
 • יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
 • במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהלקוח תחול על האתר והאתר ידאג להחלפתו.
 • מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר משחק הקופסא ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
 • לא תתאפשר החזרת ״מידע״ כהגדרתו בחוק המחשבים, לרבות נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, בהתאם הוראות סעיף 14ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-198.
 • התכנים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר מעניקים גישה מיידית לצפייה ו/או שימוש בתכנים הדיגיטליים לאחר רכישה, לכן בשל אופי השירות כאמור, שינוי ו/או ביטול רכישת תכנים דיגיטליים לאחר קבלת גישה לתכנים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, והכל בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד)(5) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 • לא תתאפשר החזרת מוצרים ו/או מוצרים דיגיטליים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה, כגון מחשבים שהורכבו במיוחד עבור הלקוח ולפי דרישותיו, בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 • האמור בסעיף 8 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

חזרת מוצרים והחזרים כספיים​

Refund Reason

תפריט נגישות

MicrosoftTeams-image (1)

הירשמו לניוזלטר והישארו מעודכנים בכל המבצעים 😎